- Arrest van 29 april 2013

29/04/2013 - 2011/AB/953

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

De opschorting van de termijn van twee jaar om de vrijstelling van de boeking van de onverschuldigde betalingen als administratiekosten aan te vragen is niet van toepassing wanneer de betaling na het overlijden heeft plaats gevonden en de onverschuldigde betalingen geen schuld van de nalatenschap zijn.


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • SOCIALE ZEKERHEID DER WERKNEMERS

  • ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING

  • Gerechtigde van uitkeringen

  • Overlijden

  • Nabetalingen

  • Onverschuldigde betalingen

  • Aanwijzing van de curator van de onbeheerde nalatenschap

  • Geen percent

  • Aanvraag tot vrijstelling van de boeking van de onverschuldigde betalingen als administratiekosten

  • Termijn.