- Arrest van 29 april 2013

29/04/2013 - 2011/AB/960

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

De termijn van zes maanden voor het ineens betalen van de bijdrage, is een vervaltermijn.


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • SOCIALE ZEKERHEID DER WERKNEMERS

  • RUST- EN OVERLEVINGSPENSIOENEN

  • Werknemerspensioen

  • Aanvraag tot het in aanmerking nemen van de studieperioden

  • Betaling ineens van de bijdragen

  • Termijn

  • Aard.