- Arrest van 2 mei 2013

02/05/2013 - 2011/AB/1098

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

De vordering tot opheffing van de dwangsom, die door middel van een verzoekschrift wordt ingediend hoeft niet binnen een bepaalde termijn te gebeuren; de onmogelijkheid om de asielzoeker, die op het kantoor van zijn advocaat keuze van woonplaats heeft gedaan, rechtstreeks te bereiken om hem een opvangplaats toe te wijzen rechtvaardigt de opheffing van de dwangsom.


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

 • RECHTSWETENSCHAP

 • RECHT

 • WETGEVING

 • GERECHTELIJK RECHT

 • Maatschappelijke dienstverlening

 • Asielzoeker

 • Toewijzing van een verplichte plaats van inschrijving

 • Weigering door Fedasil

 • Veroordeling tot het huisvesten in een opvangcentrum op straffe van een dwangsom

 • Toewijzing van een opvangplaats enkele dagen later

 • Vordering tot opheffing van de dwangsom

 • Wijze van indienen

 • Termijn

 • Voorwaarde voor de opheffing.