- Arrest van 20 juni 2013

20/06/2013 - 2011/AB/813

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Beheersmandaten van maatschappijen uitoefenen en B&B's effectief beheren zijn activiteiten die aansluiten bij sociale relaties en die een productief karakter vertonen dat niet louter tot het innen van huurgelden van een onroerend goed terug te brengen is.

Noch de fiscale benadering van de inkomsten uit de activiteiten inzake het beheer van een goed, noch de eventuele afwezigheid van belastingen op deze inkomsten in België of het eventueel vrijwillige karakter van de activiteit ontslaan de verzekerde van zijn verplichtingen tegenover het Belgische ziekenfonds.

De rechter kan in zijn oordeel rekening houden met alle feiten die hem zijn voorgelegd, zonder de eventuele toepassing van een verjaringstermijn in aanmerking te nemen.


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • SOCIALE ZEKERHEID DER WERKNEMERS

  • ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING

  • Hervatting van een niet toegestane activiteit.