- Arrest van 26 juni 2013

26/06/2013 - 2008/AB/51587

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

De stuiting van de verjaring door degene die zich in zijn rechten laat subrogeren geschiedt enkel in het voordeel van de gesubrogeerde als ze voor en niet na de subrogatie is gebeurd.


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • BEROEPSRISICO'S

  • ARBEIDSONGEVALLEN IN DE PRIVE SEKTOR

  • Arbeidsongeval

  • Tijdelijk volledige arbeidsongeschiktheid — Nieuwe periode van arbeidsongeschiktheid — Arbeidsongevallenverzekeraar weigert vergoeding — Aangetekend schrijven van de getroffene — Provisionele tussenkomst van de verzekeringsinstelling — Vordering tot veroordeiing van de arbeidsongevallenverzekeraar — Verjaring van de subrogatoire vordering — Stuiting.