- Arrest van 16 juli 2013

16/07/2013 - 2012/AB/52

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

De blijvende arbeidsongeschiktheid die de werknemer definitief verhindert de overeengekomen arbeid te hervatten is een geval van overmacht die van aard is de verbreking van de arbeidsovereenkomst tot gevolg te hebben. Die ongeschiktheid

moet worden beoordeeld met betrekking tot de overeengekomen arbeid.

Het feit dat de werknemer geen verhaal, zoals bepaald in artikel 64 van het koninklijk besluit van 28 mei 2003, heeft ingediend tegen de beslissing van de geneesheer-preventieadviseur die zijn definitieve ongeschiktheid vaststelt belet hem niet later de vaststelling van zijn definitieve ongeschiktheid te betwisten voor de arbeidsrgerechten.


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • ARBEIDSOVEREENKOMSTEN

  • ALGEMENE REGELINGEN

  • Einde van de overeenkomst

  • Overmacht

  • Arbeidsongeschiktheid

  • Geen verhaal tegen de beslissing van de geneesheer-preventieadviseur die de definitieve ongeschiktheid van de werknemer vaststelt

  • Gevolg.