- Arrest van 12 juni 2013

12/06/2013 - 2012/AG/268

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

De partij die een arbeidsovereenkomst met proefbeding beëindigt voor de aanvang ervan, dient de opzegging te verrichten overeenkomstig artikel 82 van de Arbeidsovereenkomstenwet. Artikel 81 van de Arbeidsovereenkomstenwet, dat betrekking heeft op de opzegging "tijdens de proeftijd" is niet van toepassing als de overeenkomst nog niet is aangevangen.


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • ARBEIDSOVEREENKOMSTEN

  • ALGEMENE REGELINGEN BEDIENDEN