- Arrest van 22 januari 2014

22/01/2014 - 2009/AB/52826

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Zowel uit C.A.O. nr. 64 als uit het K.B. van 29 oktober 1967 vloeit voort dat een verwittiging gegeven drie maanden voor het ouderschapsverlof de werknemer niet de bescherming tegen het ontslag ontneemt, maar enkel de aanvangsdatum ervan uitstelt naar een tijdstip dat niet verder mag liggen dan een periode van drie maanden voorafgaande aan de aanvangsdatum van het verlof.


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • ARBEIDSOVEREENKOMSTEN

  • ALGEMENE REGELINGEN

  • Ontslag

  • Beschermde werknemer

  • Ouderschapsverlof

  • Voorwaarde van de bescherming

  • Voortijdig verzoek.