- Arrest van 12 november 2012

12/11/2012 - 11/7116/A

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Uit artikel 1315 B.W. volgt dat het aan de werkgever toekomt om het bewijs te leveren van het feit dat het tenietgaan van zijn verbintenis heeft teweeggebracht. Hij moet dus bewijzen dat er een voldoende reden was voor het ontslag.


Arrest - Integrale tekst

Vonnis arbeidsrechtbank volgt

Vrije woorden

  • RECHTSWETENSCHAP

  • RECHT

  • WETGEVING

  • BURGERLIJK RECHT

  • Ontslag

  • Beschermde werknemer

  • Ouderschapsverlof

  • Bewijslast in verband met reden van ontslag.