- Vonnis van 13 juni 2012

13/06/2012 - 09/12.394/A

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Om te bewijzen dat er van voltijdse prestaties geen sprake is, dient de werkgever toe te lichten hoe de concrete organisatie van zijn bedrijf er uitziet (op het vlak van de werking, de personeelscategorieën, het voor de verzekering van de dienst benodigde personeel in cijfers uitgedrukt,...) en uitleg te verschaffen omtrent de concrete wijze waarop de werknemers in deze organisatie te werk gesteld worden, dit teneinde de rechtbank toe te laten te oordelen of het aannemelijk of mogelijk is dat de werknemers niet voltijds werkten.


Vonnis - Integrale tekst

Vrije woorden

  • ARBEIDSOVEREENKOMSTEN

  • DEELTIJDSE ARBEID

  • Sociale zekerheid werknemers

  • Bewijs.