- Vonnis van 2 april 2014

02/04/2014 - 14/84/A

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

De aanrekening van bestaansmiddelen in geval van samenwoning, zoals geregeld in art. 34 k.b. 11 juli 2002, moet, nog vóór een opportuniteitsbeoordeling te maken, worden voorafgegaan door een onderzoek over de eventuele effecten van de aanrekening op het recht op een menswaardig leven, zoals bedoeld in art. 1 OCMW-wet.

De budgetstandaard kan door de rechter slechts op een aangepaste wijze, en niet blindelings, worden gehanteerd en mits concrete inachtneming van de individuele gegevens van de betrokken gerechtigde op financiële bijstand.


Vonnis - Integrale tekst

Vrije woorden

  • LEEFLOON

  • AANREKENING BESTAANSMIDDELEN VAN ASCENDENTEN

  • EFFECT OP HET RECHT OP MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING

  • CONCRETE TOEPASSING VAN DE BUDGETSTANDAARD