- Advies van 28 september 2011

28/09/2011 - 23/2011

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

De Commissie brengt een gunstig advies uit over de voorliggende ontwerptekst op dwingende voorwaarde dat die het voorwerp uitmaakt van een wetsontwerp (zie opmerking onder punt 5 a) en dat rekening wordt gehouden met haar opmerkingen onder punten 6, 8, 10, 15, 19, 21, 23, 25, 26, 29 en 32.


Advies - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Ontwerp van koninklijk besluit waarbij de Belgische autoriteiten gemachtigd om aan het Internationaal Comité van het Rode Kruis bepaalde gegevens van gedetineerden te verstrekken (COA-2011-024).