- Advies van 28 september 2011

28/09/2011 - 21/2011

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Brengt de Commissie een gunstig advies uit over het voorontwerp van decreet betreffende de preventie en bestrijding van doping in de sport, mits rekening wordt gehouden met haar opmerkingen (cf. in het bijzonder randnummers 7, 10, 14-15, 17, 22, 24-25, 27, 30, 30, 33, 36 en 39).


Advies - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Voorontwerp van decreet betreffende de preventie en bestrijding van doping in de sport (CO-A-2011-018).