- Advies van 30 november 2011

30/11/2011 - 30/2011

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Verstrekt de Commissie een gunstig advies over het wetsvoorstel dat haar werd voorgelegd op voorwaarde dat rekening wordt gehouden met de opmerking die zij formuleerde in punt 7.


Advies - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Adviesaanvraag betreffende het wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 10 juli 2006 betreffende de elektronische procesvoering wat betreft de inwerkingtreding van artikel 863 van het Gerechtelijk Wetboek (CO-A-2011-041).