- Advies van 30 november 2011

30/11/2011 - 32/2011

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

- Is de Commissie van oordeel dat

o de klacht tegen de werkgever en tegen de bedoelde natuurlijke personen (bestuurders en derden) ontvankelijk is

o de klacht tegen de werkgever gegrond is; Zij doet hierbij twee aanbevelingen ten aanzien van de werkgever (cf. randnummer 23);

o de klacht tegen de bedoelde natuurlijke personen (bestuurders en derden) niet gegrond is.

- Beslist de Commissie dat de volledige tekst van onderhavig advies enkel zal worden meegedeeld aan:

o de klager;

o de werkgever;

o de Minister van Justitie, overeenkomstig artikel 31, § 5, WVP.

- Beslist de Commissie om een versie van onderhavig advies waarin de namen van de partijen zijn geanonimiseerd, te publiceren op haar website.


Advies - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Klacht met betrekking tot de doorgifte van persoonsgegevens door een werkgever aan een provider van mobiele telefonie in het kader van een systeem van gesplitste facturering voor privé -en professioneel gebruik (CO-A-2011-031)