- Aanbeveling van 8 februari 2012

08/02/2012 - 3/2012

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Beveelt de Commissie aan dat

· behoudens andersluidende wettelijke bepaling bij publicatie van beslissingen van gerechten via media die vrij of tegen betaling toegankelijk zijn voor derden alle elementen die toelaten de in die beslissingen vermelde fysieke personen te identificeren moeten worden verwijderd, met het oog op de leesbaarheid kunnen desgevallend de namen en voornamen worden vervangen door pseudoniemen of initialen;

· meer in bijzonder voor wat het Grondwettelijke Hof en de Raad van State betreft de regelgeving of de praktijk wordt aangepast in de zin vermeld in de punten 19 en 24.


Aanbeveling - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Aanbeveling met betrekking tot vonnissen- en/of arrestengegevensbanken die vrij of tegen vergoeding toegankelijk zijn voor derden (CO-AR-2011-003).