- Advies van 25 juli 2012

25/07/2012 - 24/2012

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Verstrekt de Commissie een gunstig advies op voorwaarde dat rekening wordt gehouden met de aanbevelingen die zij formuleerde in onderhavig advies onder de punten 10, 15, 16, 18, 19 en 20.


Advies - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Advies aangaande het ontwerp van koninklijk besluit betreffende het statuut van de veiligheidsadviseurs (A-2012-029).