- Advies van 18 januari 2012

18/01/2012 - 4/2012

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Verklaart de Commissie de klachten ongegrond in de mate dat zij de algemene legitimiteit van handelswijze 1 betwisten;

Verklaart de Commissie de klachten gegrond in de mate dat zij betrekking hebben op het recht van toegang, de retentieduur van lidmaatschapsgegevens en het recht op verweer;

Acht de Commissie de doorgifte van de nominatieve lijst van de eigen uitgesloten leden aan de andere vakbond niet bewezen;

Beslist de Commissie dat voorliggend advies zal worden meegedeeld aan:

- de volmachthebber van de klagers;

- de vakbonden ACV en ABVV;


Advies - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Klacht met betrekking tot de uitsluiting van vakbondsleden naar aanleiding van hun kandidaatstelling op de lijst van het Vlaams Belang en de doorgifte van informatie omtrent deze kandidaatstelling en de hieraan gekoppelde uitsluiting aan andere vakbonden (CO-A-2012-002).