- Advies van 29 februari 2012

29/02/2012 - 9/2012

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

De Commissie brengt een gunstig advies uit over het ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van een regeling met betrekking tot individuele medicatievoorbereiding op voorwaarde dat de bovenvermelde punten 11, 12, 18, 21, 23, 26 tot 30, 33 en 40 worden in rekening gebracht.


Advies - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Adviesaanvraag voor het ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van een regeling met betrekking tot individuele medicatievoorbereiding (CO-A-2012-003).