- Advies van 11 april 2012

11/04/2012 - 11/2012

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Brengt de Commissie een gunstig advies uit over het voorontwerp van wet, mits inachtneming van randnrs. 13, 21-22, 24, 27-28, 34, 37-42.


Advies - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Advies omtrent het voorontwerp van wet betreffende de verwerkingen van persoonsgegevens door de Federale Overheidsdienst Financiën in het kader van zijn bijzondere opdrachten (CO-A-2012-011).