- Advies van 23 mei 2012

23/05/2012 - 18/2012

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

De Commissie brengt een gunstig advies uit voor zover rekening wordt gehouden met de opmerking geformuleerd in punt 9 en vestigt er de aandacht op dat de door het voorgelegde wetsontwerp gemachtigden de punten 28 - 32 van dit advies in acht moeten nemen.


Advies - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Advies betreffende een voorontwerp van wet inzake het gebruik van het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen door de personen bedoeld in artikel 174/1, § 2, eerste lid, van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992 (CO-A-2012-019).