- Advies van 12 december 2012

12/12/2012 - 36/2012

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Adviseert de Commissie gunstig voor zover rekening gehouden wordt met de opmerkingen

geformuleerd m.b.t.:

- Punt 18-22, betreffende de terminologie gehanteerd in de voorontwerpen;

- punt 23, betreffende de afname van tests bij het administratief kader van de brandweer.


Advies - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Adviesaanvraag aangaande een voorontwerp van wet houdende sommige bepalingen van het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones en boek 15 van een voorontwerp van koninklijk besluit tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszone betreffende het uitvoeren van alcohol- en drugtests (CO-A-2012-043)