- Arrest van 13 mei 2012

13/05/2012 - 13/2015

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Gelet op de opmerkingen in dit advies, geeft de Commissie:

- een gunstig advies voor de artikelen 3 van het voorontwerp nr. 1 en voor de artikelen 10, 15, 17, 18, 20 en 93 van het voorontwerp nr. 2 op voorwaarde dat rekening wordt gehouden met haar opmerkingen onder de punten 22-34, 55-56, 71-74 en 78-79;

- een ongunstig advies voor artikel 4, van het voorontwerp nr. 1 en de artikelen 19 en 46 van het voorontwerp nr. 2.


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Voorontwerpen van wet houdende diverse bepalingen

  • wijzigingen aan de wet tot oprichting van een beroepsorgaan inzake veiligheidsmachtigingen, aan de wet op het politieambt en aan de wet van 18 maart 2014 betreffende het politionele informatiebeheer (CO-A-2015-019).