- Arrest van 17 oktober 2012

17/10/2012 - 33/2012

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

De Commissie Brengt een gunstig advies uit over het voorontwerp van KB op voorwaarde dat rekening wordt gehouden met haar opmerkingen, namelijk:

* het niet exclusief gebruik van het identificatienummer van het Rijksregister als identificatiemiddel voor de betrokken personen (punt 11);

* de schrapping van artikel 2, 4de lid van het voorontwerp (punt 14);

* de herformulering van artikel 10, 5de tot 10de lid of hun invoering in artikel 174/1 WIB (punten 16 en 17);

* de nauwkeurige omschrijving van de informatie bedoeld in artikel 3 (punt 18);

* de schrapping van de afwijking op artikel 4 van de WVP bedoeld in artikel 6 in het voorontwerp (punt 21);

* de herformulering van de functionele bewaartermijn van de gegevens (punt 22);

* de toevoeging aan artikel 9 van het voorontwerp van de vermelding van het motief van de raadpleging en het nummer van het desbetreffende dossier (punt 25);  de nauwkeurige omschrijving van het voorwerp van controle van het CAP4 inzake de machtiging voor toegang van de aanvrager (punt 26);

* de nauwkeurige omschrijving van de soorten rechtstreekse toegangen waarover de ambtenaren van het CAP4 beschikken (punt 27). De Wnd. Administrateur, De Voorzitter, (get.) Patrick Van Wouwe (get.) Willem Debeuckelaere


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Adviesaanvraag betreffende het voorontwerp van Koninklijk besluit betreffende de werking van het centraal aanspreekpunt bedoeld in artikel 174/1, § 2, 6de lid, van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992 (WIB) (CO-A-2012-042).