- Advies van 13 maart 2013

13/03/2013 - 8/2013

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

De Commissie

verstrekt een gunstig advies m.b.t. het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 december 1996 betreffende de verschillende identiteitsdocumenten voor kinderen onder de twaalf jaar.


Advies - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 december 1996 betreffende de verschillende identiteitsdocumenten voor kinderen onder de twaalf jaar (CO-A-2013-004).