- Advies van 28 maart 2013

28/03/2013 - 10/2013

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

De Commissie

brengt een gunstig advies uit over het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 164 en 165 van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, mits rekening wordt gehouden met haar opmerkingen onder punten 20 t.e.m. 22:

- identificatie aan de hand van het identificatienummer bedoeld in artikel 5 van de KBO-wet indien het gaat om een rechtspersoon;

- gebruik van aangepaste beveiligingstechnieken in de zin van artikel 438 van het WIB.


Advies - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Adviesaanvraag betreffende het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 164 en 165 van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (CO-A-2013-005).