- Advies van 24 april 2013

24/04/2013 - 12/2013

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Brengt de Commissie een gunstig advies uit over de tekst van artikel 13 van het voorgelegde voorontwerp mits rekening wordt gehouden met haar opmerkingen uiteengezet in de punten 13, 31, 37 tot 39.


Advies - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Adviesaanvraag over het voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging

  • artikel 13

  • elektronische maaltijdcheques (CO-A-2013-011).