- Advies van 24 april 2013

24/04/2013 - 14/2013

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Brengt de Commissie een gunstig advies uit over het voorontwerp van decreet van de Waalse regering op voorwaarde dat rekening wordt gehouden met haar opmerkingen, uiteengezet onder de punten 8, 11, 15, 17, 21, 24, 27, 31 en 32.


Advies - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Voorontwerp van decreet ter vervanging van Boek II van het Waals Wetboek van sociale actie en gezondheid betreffende de Integratie van vreemdelingen of van personen van buitenlandse herkomst (CO-A-2013-009).