- Advies van 5 juni 2013

05/06/2013 - 20/2013

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Brengt de Commissie een gunstig advies uit over de aan haar voorgelegde artikels van het voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen aangaande de werking van het netwerk van de sociale zekerheid, mits rekening wordt gehouden met haar opmerkingen (cf. randnummers 8, 16-18, 19, 23, 24 en 25-26).


Advies - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen aangaande de werking van het netwerk van de sociale zekerheid

  • Bepalingen inzake de sociale identiteitskaart en de ISI+-kaart (CO-A-2013-016).