- Advies van 26 juni 2013

26/06/2013 - 23/2013

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

De Commissie verleent een gunstig advies voor zover rekening wordt gehouden met de opmerkingen vermeld in de

randnummers 9-14, 17, 20, 24, 26, 40 en 41.


Advies - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Advies m.b.t. het ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de criteria op basis waarvan gegevens als authentieke gegevens kwalificeren in uitvoering van de wet van 15 augustus 2012 houdende oprichting en organisatie van een federale dienstenintegrator (CO-A-2013-010).