- Advies van 4 september 2013

04/09/2013 - 35/2013

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Brengt de Commissie een gunstig advies uit over het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 2012 houdende vaststelling van de normen waaraan een functie ‘lokale donorcoördinatie' moet voldoen om te worden erkend en erkend te blijven en het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 januari 2003 houdende vaststelling van de normen waaraan een transplantatiecentrum moet voldoen om te worden erkend als medische dienst zoals bedoeld in artikel 44 van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987.


Advies - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Adviesaanvraag betreffende twee ontwerpen van koninklijk besluit inzake de nadere vaststelling van informatieprocedures voor de uitwisseling tussen lidstaten van menselijke organen bestemd voor transplantatie (CO-A-2013-035).