- Beslissing van 5 juni 2013

05/06/2013 - 21/2013

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Brengt de Commissie een gunstig advies uit aangaande het voorontwerp van decreet houdende de organisatie van de preventieve gezinsondersteuning in Huizen van het Kind en dit op voorwaarde dat voormelde aandachtspunten bijkomend worden geïntegreerd.


Beslissing - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Adviesaanvraag betreffende het voorontwerp van decreet houdende de organisatie van de preventieve gezinsondersteuning in Huizen van het Kind (CO-A-2013-014).