- Beslissing van 5 juni 2013

05/06/2013 - 19/2013

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Brengt de Commissie een gunstig advies uit over de ontwerpen van koninklijk besluit mits rekening wordt gehouden met de opmerkingen die geformuleerd werden onder de punten 24, 27, 29, 31 en 32.


Beslissing - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 maart 1999 houdende uitvoering van artikel 156, §2, vierde lid, van de wet van 29 april 1996 houdende sociale bepalingen, met betrekking tot de wijze waarop de verzekeringsinstellingen aan de technische cel de noodzakelijke informatie meedelen voor de samenvoeging van de anonieme minimale klinische en financiële gegevens.