- Beslissing van 2 oktober 2013

02/10/2013 - 43/2013

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Is de Commissie van mening dat:

Gelet op de opmerkingen die geformuleerd werden in onderhavig advies verstrekt de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer een gunstig advies over de huidige inhoud van het voorontwerp van wet, mits

- het beantwoorden van de onduidelijkheden vermeld in de punten 6, 12, 14, 17-22, 24, 37, 40, 43-46 en de

- eerbiediging van de opmerkingen die geformuleerd werden in de punten 23, 29-31, 34-35, 38, 41 en 47 van dit advies.


Beslissing - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's (CO-A-2013-046).