- Advies van 15 januari 2014

15/01/2014 - 1/2014

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Brengt de Commissie een gunstig advies uit over het voorontwerp van besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie op voorwaarde dat rekening wordt gehouden met de opmerkingen omschreven onder de punten 10, 18 tot 21 en 24.


Advies - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Voorontwerp van besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie inzake het onthaaltraject voor nieuwkomers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (CO-A-2013-071).