- Advies van 26 februari 2014

26/02/2014 - 12/2014

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

De Commissie brengt een gunstig advies uit m.b.t. het ontwerp van koninklijk besluit en het ontwerp van ministerieel besluit betreffende de identificatie en registratie van honden, voor zover rekening wordt gehouden met de opmerking in randnummer 18. Zij vestigt een bijzondere aandacht op de randnummers 10, 11, 20 en 27.


Advies - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Adviesaanvraag aangaande het ontwerp van koninklijk besluit en het ontwerp van ministerieel besluit betreffende de identificatie en registratie van honden (CO-A-2014-013).