- Advies van 19 maart 2014

19/03/2014 - 18/2014

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Brengt de Commissie over de voorgelegde teksten een gunstig advies uit over op voorwaarde dat rekening wordt gehouden met de punten 8, 9, 11, 12 en 15.


Advies - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Adviesaanvraag over de voorontwerpen van besluit houdende de tenuitvoerlegging van de decreten tot oprichting van een gegevensbank van authentieke bronnen die betrekking hebben op de tewerkstelling in de non-profitsector in Wallonië, het zogenaamde "Cadastre de l'emploi nonmarchand en Wallonie" of afgekort CENM") (CO-A-2014-017).