- Advies van 2 april 2014

02/04/2014 - 28/2014

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Brengt de Commissie, gelet op de geformuleerde bedenkingen, een ongunstig advies uit over de huidige inhoud van het wetsvoorstel.


Advies - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Adviesaanvraag betreffende het wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering wat betreft het raadplegen van het strafregister (CO-A-2014-018).