- Advies van 2 april 2014

02/04/2014 - 30/2014

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Brengt de Commissie een gunstig advies uit over het voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 14 januari 2013 betreffende het burgerinitiatief in de zin van de Europese Verordening (EU) nr. 211/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 op voorwaarde dat rekening wordt gehouden met de opmerkingen onder punten 20 tot 22, 25 en 26 tot 28.


Advies - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Advies over het voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 14 januari 2013 betreffende het burgerinitiatief in de zin van de Europese Verordening (EU) nr. 211/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 (CO-A-2014-016).