- Advies van 2 april 2014

02/04/2014 - 23/2014

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Brengt de Commissie een gunstig advies uit over het ontwerpbesluit op voorwaarde dat rekening wordt gehouden met haar opmerkingen (punten 27, 34, 41 en 44) en in de veronderstelling dat artikel 22, 20° van de wet van 14 juli 1994 wordt aangenomen in zijn oorspronkelijke staat.


Advies - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 25 en volgende van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (CO-A-2014-025).