- Advies van 2 april 2014

02/04/2014 - 25/2014

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

De Commissie brengt een gunstig advies uit over het voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 oktober 2012 houdende uitvoering van het decreet van 25 mei 2012 betreffende de preventie en bestrijding van doping in de sport, wat betreft het biologisch paspoort en dit op voorwaarde dat voormelde aandachtspunten bijkomend worden geïntegreerd.


Advies - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 oktober 2012 houdende uitvoering van het decreet van 25 mei 2012 betreffende de preventie en bestrijding van doping in de sport, wat betreft het biologisch paspoort (CO-A-2014-024).