- Advies van 30 april 2014

30/04/2014 - 34/2014

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

De Commissie Brengt een gunstig advies uit over het voorontwerp op voorwaarde dat rekening wordt gehouden met de opmerkingen vermeld onder punten 16 tot 19.


Advies - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Adviesaanvraag betreffende een ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap ter uitvoering van het Samenwerkingsakkoord van 23 mei 2013 tussen het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap over het opstarten van een gemeenschappelijk initiatief om gegevens te delen en dit initiatief gemeenschappelijk te beheren (CO-A-2012-034).