- Arrest van 31 mei 2011

31/05/2011 - 96/2011

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Het Hof zegt voor recht :

In de in B.7 beschreven hypothese schendt artikel 318, § 2, van het Burgerlijk Wetboek de artikelen 10, 11 en 22 van de Grondwet, in samenhang gelezen met de artikelen 8 en 14 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens.


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Prejudiciële vragen betreffende de artikelen 318, § 2, en 331ter van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg te Nijvel. Burgerlijk recht

  • Afstamming van vaderszijde

  • Betwisting doore het kind van het vaderschap van de echtgenoot

  • Vaderschap dat niet met de biologische waarheid, noch met de socio-affectieve waarheid overeenstemt

  • Verjaringstermijn. # Rechten en vrijheden

  • Recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven.