- Arrest van 28 maart 2013

28/03/2013 - 48/2013

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Het Hof zegt voor recht :

Artikel 37 van de wet van 7 februari 2003 houdende verschillende bepalingen inzake verkeersveiligheid schendt artikel 6, § 1, VIII, eerste lid, 1°, in samenhang gelezen met artikel 6, § 4, 3°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen.


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

 • Prejudiciële vraag betreffende artikel 37 van de wet van 7 februari 2003 houdende verschillende bepalingen inzake verkeersveiligheid, gesteld door de Vrederechter van het kanton Torhout. Grondwettelijk recht

 • 1. Bevoegdheden van de gewesten

 • Ondergeschikte besturen

 • Gemeenten

 • Organisatie, bevoegdheid en werking van de gemeentelijke instellingen

 • Vestiging en invordering van gemeentebelastingen

 • a. Aanvullende verkeersreglementen

 • b. Parkeerheffingen

 • 2. Federale bevoegdheden

 • Organisatie van en beleid inzake de politie

 • Regels van de algemene politie en reglementering op het verkeer en vervoer

 • Politie van het wegverkeer

 • Algemene reglementen. Zie ook 59/2010