- Arrest van 30 mei 2013

30/05/2013 - 75/2013

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Het Hof zegt voor recht :

- Artikel 204 van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven en artikel 14 van de wet van 23 juli 1926 betreffende N.M.B.S. Holding en haar verbonden vennootschappen schenden de artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet niet.

- De ontstentenis van een wetsbepaling die de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen op dezelfde wijze behandelt als de N.M.B.S. Holding en Infrabel inzake lokale belastingen op de goederen die nodig zijn voor de uitvoering van de openbare dienst, schendt de artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet.


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Prejudiciële vraag over artikel 204 van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven en artikel 14 van de wet van 23 juli 1926 betreffende N.M.B.S. Holding en haar verbonden vennootschappen, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg te Gent. Fiscaliteit

  • Lokale belastingen

  • Vrijstelling

  • Goederen die nodig zijn voor de uitvoering van de openbare dienst

  • 1. N.M.B.S. Holding

  • 2. Infrabel

  • 3. Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen

  • Uitsluiting.