- Arrest van 6 juni 2013

06/06/2013 - 77/2013

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Het Hof

- zegt voor recht :

. Artikel 87, 1°, van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk schendt niet de artikelen 12 en 14 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 7.1 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens.

. Artikel 87, 8°, van dezelfde wet, in samenhang gelezen met de artikelen 22, 1° en 4°, en 23 van dezelfde wet, schendt niet de artikelen 12 en 14 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 7.1 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens.

- zendt de derde en de vierde vraag terug naar het verwijzende rechtscollege.


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Prejudiciële vragen over artikel 87, 1° en 8°, van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, gesteld door de Correctionele Rechtbank te Neufchâteau. Sociaal recht

  • Arbeidsrecht

  • Welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk

  • 1. Overtredingen

  • Strafbaarstellingen

  • Wettigheidsbeginsel in strafzaken

  • Vereisten van nauwkeurigheid, duidelijkheid en voorspelbaarheid

  • 2. Strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de bouwplaatscoördinator.