- Arrest van 6 juni 2013

06/06/2013 - 78/2013

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Het Hof zegt voor recht :

Artikel 63, § 3, van de wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968, schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet.


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Prejudiciële vraag over artikel 63, § 3, van de wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968, gesteld door de Politierechtbank te Gent. Strafrecht

  • Politie over het wegverkeer

  • Verkeersmisdrijven

  • Rijden onder invloed

  • Ademanalyse

  • Alcoholintoxicatie

  • Recht op een tegenexpertise door middel van een bloedproef

  • Beperking tot gevallen van alcoholconcentratie van ten minste 0,35 milligram per liter uitgeademde alveolaire lucht. zie ook 77/2010