- Arrest van 6 juni 2013

06/06/2013 - 79/2013

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Het Hof zegt voor recht :

De prejudiciële vraag behoort niet tot de bevoegdheid van het Hof.


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Prejudiciële vraag over artikel 4 van de wet van 21 juni 1985 betreffende de technische eisen waaraan elk voertuig voor vervoer te land, de onderdelen ervan, evenals het veiligheidstoebehoren moeten voldoen, gesteld door de Politierechtbank te Dendermonde. Strafrecht

  • Politie over het wegverkeer

  • Verkeersmisdrijven

  • 1. Overladen van een in België ingeschreven voertuig

  • 2. Overladen van een in het buitenland ingeschreven voertuig

  • Uitsluiting. Prejudiciële vraag

  • Onbevoegdheid van het Hof

  • Getoetste norm

  • Koninklijk besluit.