- Arrest van 13 juni 2013

13/06/2013 - 88/2013

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Het Hof zegt voor recht :

Artikel 7, achtste lid, van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers schendt niet de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en met artikel 14 van dat Verdrag.


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Prejudiciële vraag over artikel 7, achtste lid, van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, gesteld door het Arbeidshof te Brussel. Sociaal recht

  • Sociale zekerheid

  • Pensioenen

  • Pensioenberekening

  • In aanmerking nemen van het jaar waarin het rustpensioen ingaat

  • 1. Werknemers

  • 2. Werknemers van de overheidssector.