- Arrest van 19 juni 2013

19/06/2013 - 93/2013

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Het Hof zegt voor recht :

Artikel 342, § 3, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 schendt de artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet niet.


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Prejudiciële vragen betreffende artikel 342, § 3, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg te Luik. Fiscaal recht

  • Inkomstenbelastingen

  • 1. Vestiging en invordering

  • Niet-aangifte of laattijdige aangifte

  • Aanslag van ambtswege

  • Belastbaar minimum

  • Recht van de belastingplichtige het bewijs te leveren van het juiste bedrag van zijn inkomsten

  • 2. Ondernemers en beoefenaars van vrije beroepen.